IT-Matchmaker
by Euroing
MENU
Jesteś tutaj:

Uwarunkowania dotyczące sposobów wyboru ERP

Biorąc pod uwagę różne punkty wyjścia, nie zawsze łatwo jest znaleźć właściwą drogę wyboru ERP. Wpływ na wybór metody mają między innymi:

Złożoność projektu

Wraz ze złożonością (wielkość firmy, jej zasięg, liczba lokalizacji, miejsc pracy, liczba licencji ERP) projektu ERP zwiększają sie zarówno inwestycje oraz ryzyko wyboru właściwego systemu ERP. Im więcej działów lub lokalizacji, które będą pracować z nowym oprogramowaniem, tym wymagania dla nowego systemu ERP są bardziej zróżnicowane. W związku z tym, że usystematyzowane podjście jet szczególnie ważne przy dużych projektach, kluczowe jest skorzystanie z szablonów specyfikacji, które ułatwiają definiowanie wymagań. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że w przypadku małych wdrożeń równie dobrze może sprawdzić się podejście minimalizujące formalności (to jednak zależy od specyfiki konkretnego wdrożenia).

Bezpieczeństwo inwestycji

Jeśli chcemy zapewnić podjęcie odpowiedniej decyzji na gruncie formalnym (dotyczących również procedur) lub gdy z powodu trudnych doświadczeń w poprzednich projektach wzrosły wymagania dotyczące zmniejszenia ryzyka, to zalecane jest podejście polegające na wyborze usystematyzowanym (inwestycyjnym). Również z tego powodu kluczowe jest dokładne sprecyzowanie funkcjonalności i zakresu wdrożenia, ponieważ później staje się ono podstawą umowy z dostawcą oprogramowania, przeprowadzenia wdrożenia i utrzymania rozwiązania przez wiele lat.

Istnieje wiele różnych, a nawet odmiennych definicji najlepszego rozwiązania ERP, ponieważ jest ono stosowane w różnych działach oraz różnych lokalizacjach. W momencie powstania konfliktu, inwestycja dotycząca rozwiązania ERP nabiera charakteru "politycznego". W takich przypadkach wskazane jest, aby jasno i zrozumiale zdefiniować podejście do wyboru ERP, w celu osiągnięcia najlepszej z punktu widzenia biznesowego decyzji, w drodze konsensusu.

Priorytet i odpowiedzialność za projekt ERP

Gdy projekt ERP ma wpływ na działanie wielu działów firmy, proces jego wdrożenia staje się bardziej formalny i istnieje konieczność szerszego ustalenia zakresu jego wpływu na działanie całej firmy. Jednocześnie istnieje możliwość zintegrowania decyzji na szczeblu zarządczym i centralnej koordynacji. Usystematyzowane podejście wymaga w takim przypadku przynajmniej minimalnego udziału wszystkich działów i tym samym odpowiedniego zaangażowania personelu. Kiedy projekt ERP ma niski priorytet lub brak jest zainteresowania kierownictwa, nie jest możliwe usystematyzowane podejście do wyboru i wdrożenia.

Wielkość inwestycji

Jeśli wybór ERP jest bardzo ograniczony przez budżet lub strategię IT, zmniejsza się waga przeprowadzanych analiz rynku i funkcjonalności rozwiązania. W takich przypadkach najlepiej jest zapewnić, aby dokumentacja wymagań pod względem specyfikacji była wystarczająca do sporządzania umów i negocjacji z dostawcami oprogramowania. W takim przypadku przydatne jest jednak również skorzystanie z szablonów specyfikacji, ponieważ koszt rozbudowy tańszych systemów (jeżeli okaże się po wdrożeniu, że brakuje istotnych funkcjonalności) może być bardzo wysoki.

Doświadczenie w prowadzeniu projektów ERP

Cykl inwestycyjny projektu ERP wynosi około 10 lat, dlatego też dość rzadko zdarza się, że firmy posiadają doświadczenie w radzeniu sobie z efektywnym wyborem i wdrożeniem tych systemów. Jest to szczególnie ważne przy rozwiązaniach, które wpływają na działanie całej firmy. Przy braku pewności dotyczącej słuszności wyboru rozwiązania, zalecane jest podejście usystematyzowane, które prowadzi firmę przez poszczególne etapy wyboru i wdrożenia rozwiązania. Jest to istotne również w przypadku mniejszych projektów, w których istnieje możliwość ograniczenia kosztu systemu ERP poprzez eliminację mniej istotnych funkcjonalności.

Alternatywą jest przekazanie wyboru systemu ERP do wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Wówczas użytkownik korzysta ze znajomości przez firmę rynku ERP oraz skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia wyboru rozwiązania. W takim przypadku istotne jest, aby firma doradcza była rzeczywiście niezależna od dostawców (warto sprawdzić, czy przypadkiem nie jest autoryzowanym dystrybutorem jakiegoś dostawcy) i posiadała kompetencje w szerokim zakresie technologii występujących na runku, jak również prezentowała biznesowe (inwestycyjne) podejście do projektu. Elementem weryfikacji rzetelności firmy doradczej może być np. zaproponowany przez nią zakres systemów, które odpowiadają potrzebom klienta.

IT-Matchmaking
Wybór oprogramowania dla firm
Szablony specyfikacji
Szybki i profesjonalny wybór oprogramowania
Usługi
Zostań użytkownikiem
Cennik i regulamin
Promowanie oprogramowania
Do pobrania
Wybór systemu ERP
Etapy wyboru ERP
Sposoby wyboru ERP
Uwarunkowania wyboru ERP
O nas
Zespół
Informacje