IT-Matchmaker
by Euroing
MENU
Jesteś tutaj:

Sposoby wyboru rozwiązań ERP

Zakres i nakład pracy związany z realizacją poszczególnych Etapów wyboru ERP w praktyce jest inny dla każdego projektu wdrożeniowego. W zależności od charakteru jaki mają decyzje inwestycyjne, można wyróżnić następujące sposoby wyboru rozwiązań ERP:

Decyzje strategiczne

GolfplatzentscheidungTen sposób wyboru rozwiazań ERP charakteryzuje mikro i małe firmy, najczęściej firmy rodzinne. Dokonują oni wyboru systemu ERP bez większego przygotowania, w oparciu o zalecenia znajomych i relacje osobiste. Czynnikiem decydującym, oprócz niektórych referencji, jest głównie zaufanie pomiędzy kierownictwem spółki, będącej użytkownikiem oprogramowania, a jego dostawcą. W wielu przypadkach, wybór oprogramowania ogranicza się do kilku rozmów, po których bardzo ogólnie zostaje dopasowane oprogramowanie i zawarta umowa. Definiowanie wymagań i specyfikacja ewentualnej modyfikacji rozwiązania zostaje tym samym przesunięta do fazy realizacji ERP, w której dostawcy ERP jako specjaliści odgrywają wiodąca rolę.

„Wolne wyszukiwanie"

W średnich i większych przedsiębiorstwach wybór ERP jest często delegowany do odpowiednich działów, lub poszczególnych pracowników. W celu zapewnienia jak najlepszego rozwiązania, kierownicy projektu prowadzą intensywne poszukiwania na rynku ERP. Informacje pozyskują dzięki uczestnictwu w targach, prezentacjach producentów itp. W opraciu o wrażenia osobiste zostaje nakreślony krąg kandydatów oraz przedstawione rekomendacje na poziomie decyzyjnym. Również przy tym podejściu definiowanie szczegółowych wymagań oraz ryzyko związane z ewentualnymi modyfikacjami zostaje przeniesione na etap wdrożenia.

Podejście kalkulacyjne (inwestycyjne)

Kalkulierte Entscheidung bei der Software Auswahl

Podejście kalkulacyjne stosuje się w rozumieniu klasycznych inwestycji, występuje najczęściej w firmach średnich i dużych. Jest ono uzasadnione poprzez konieczność podejścia do zakupu rozwiązania ERP jako systemu, który ma przynieść konkretne korzyści firmie (operacyjne, procesowe, organizacyjne, finansowe). W tym podejściu organ decyzyjny występuje z propozycją przeprowadzenia inwestycji w system ERP, która zostaje poddana pod głosowanie zarządu lub innych organów zarządczych.

Podejście kalkulacyjne pozwala na sprawne i usystematyzowane przeprowadzenie procesu wyboru i wdrożenia rozwiązania ERP.
Analizując przez wiele lat wymagania stawiane systemom ERP w porównaniu z realnymi potrzebami firm - widzimy, że firmy formułują funkcjonalności, które o wiele przekraczają ich realne potrzeby. Powoduje to konieczność przeprowadzania skomplikowanej znalizy procesów działania firm co zabiera dużo czasu, a najczęściej pozostaje po niej stos dokumentacji, której później nikt już nie czyta. Dodatkowo - dostawcy „zarzucają” przyszłych klientów tysiącami stron dokumentacji i specyfikacji, z której klienci prawie nic nie rozumieją, a jeżeli nawet chcieliby się w nią zagłębić - pochałonęłoby to im mnóstwo czasu. Przewymiarowanie powoduje, że proces wyboru rozwiązania przypomina podejście akademickie, w którym następuje proces uczenia się stron pracujących nad wdrożeniem, zamiast realizacja decyzji biznesowej, której celem jest osiągnięcie mierzalnych efektów w określonym z góry czasie.

W praktyce spotyka się również podejścia mieszane, jak również przechodzenie w trakcie wyboru rozwiązania ERP z jednego podejścia na drugie. Jest to jednak bardzo kosztowne dla firm, które chcą wdrożyć u siebie system ERP. Ten koszt wyraża się na przykład poprzez:

  • czas pracowników poświęcony na „doktoryzowanie” się z funkcjonalności ERP, 
  • czas i nakłady poniesione na „niezależne” prowadzone przez nich badania rynkowe, 
  • informacje, jakie wypływają z firmy przy okazji spotkań i audytów prowadzonych przez kolejne, przypadkowe firmy

Dlatego też proponujemy skorzystanie z usystematyzowanego podejścia inwestycyjnego z pomocą niezależnych, doświadczonych ekspertów Euroing, przy wykorzystaniu IT-Matchmaker.

IT-Matchmaking
Wybór oprogramowania dla firm
Szablony specyfikacji
Szybki i profesjonalny wybór oprogramowania
Usługi
Zostań użytkownikiem
Cennik i regulamin
Promowanie oprogramowania
Do pobrania
Wybór systemu ERP
Etapy wyboru ERP
Sposoby wyboru ERP
Uwarunkowania wyboru ERP
O nas
Zespół
Informacje