IT-Matchmaker
by Euroing
MENU
Jesteś tutaj:

Etapy wyboru ERP

IT Matchmaker pipeline small

W świetle wielu zmiennych, pojawia się pytanie - jakie należy wykonać zadania w celu efektywnego wyboru systemu ERP ?
Wynikiem wyboru systemu ERP jest zwykle podpisanie umowy z przyszłym dostawcą oprogramowania ERP, która określa poszczególne warunki:
- zakres przenoszonych praw do korzystania z oprogramowania - umowa licencyjna,
- zakres wdrożenia - umowa konsultingowa
- utrzymanie systemu - umowa serwisowa
(zobacz usługę IT-Matchmaker Sprawdzenie Umowy).
Do określenia zakresu umowy konsultingowej konieczne jest podanie elementów i funkcjonalności rozwiązania, które ma być wdrażane. Dotyczy to w szczególności zakresu wdrożenia/adaptacji rozwiązania do potrzeb konkretnej firmy.

Obiektywny wybór dostawcy rozwiązania ERP pozwala efektywnie przeprowadzić cały projekt inwestycyjny. Jest to istotne, ponieważ wdrożenie ERP wiąże się nie tylko z instalacją systemu, ale również przeprowadzeniem jego dostosowania do potrzeb firmy, a później zapewnieniem jego właściwej obsługi (niejednokrotnie przez długie lata). Dlatego też wybór oprogramowania posiadającego wymagane funkcjonalności, jak również dostawcy, który przeprowadzi cały proces wdrożenia jest niezwykle ważne.

Określenie wymagań dla oprogramowania ERP

Lastenheft Vorlagen IT-Matchmaker

ERP jest ostatecznie narzędziem do wspierania procesów biznesowych. W kontekście celów projektu, ograniczeń technologicznych (np. strategii IT) oraz planowanego zakresu stosowania systemu ERP, wymagań dotyczących systemu ERP są wynikiem procesów biznesowych i przepływu informacji oraz dokumentacji w mniej lub bardziej rozbudowanych specyfikacjach.
W wielu projektach wdrażania ERP, zakłada się na początku analizę procesów, ale ich zakres i czas trwania są często trudne do określenia, szczególnie na początku realizacji wdrożenia. (patrz IT-Matchmaker Szablon specyfikacji)Poznaj rynek ERP

Z punktu widzenia przedsiębiorstw - na rynku ERP istnieje duże zróżnicowanie produktów: Przykładowo, w Niemczech jest ponad 500 produktów ERP od ponad 200 dostawców. Biorąc pod uwagę, że są to różne warianty branżowe znanych już produktów ERP (np. mySAP lub Microsoft Dynamics), to liczba różnych rozwiązań ERP wzrasta do około 1000. Dlatego też, aby rozpocząć proces wyboru - konieczne jest początkowe zawężenie liczby systemów i dostawców, które bierze się pod uwagę. Elementem ułatwiającym początkowe zawężenie listy potencjalnych dostawców może być np. obecność dostawcy na targach branżowych, informacje w prasie itp.

Przeprowadzenie wyboru rozwiązania ERP i porównanie ofert

W ramach wyboru rozwiązań (przetargów) dostawcy przekazują informacje o oferowanym oprogramowaniu, które często wymagają doprecyzowania i wyjaśnień. Jest to szczególnie istotne w przypadku konieczności modyfikacji lub dostosowania oryginalnego oprogramowania, tak aby rzeczywiście pasowało ono do potrzeb firmy (zobacz Porównanie ofert dostawców)

Szczegółowa specyfikacja i negocjacje umowy z dostawcą ERP

Do końca negocjacji dociera zazwyczaj od jednego do trzech dostawców. W przypadku bardziej złożonych projektów ERP wymagany jest na tym etapie szczegółowy opis modyfikacji oprogramowania w celu spełnienia specyficznych dla danego przedsiębiorstwa wymagań. Na tym etapie odbywa się również badanie umowy pod względem prawnym, merytorycznym, jak również modeli finansowania projektu z pomocą banków, firm leasingowych itp.

IT-Matchmaking
Wybór oprogramowania dla firm
Szablony specyfikacji
Szybki i profesjonalny wybór oprogramowania
Usługi
Zostań użytkownikiem
Cennik i regulamin
Promowanie oprogramowania
Do pobrania
Wybór systemu ERP
Etapy wyboru ERP
Sposoby wyboru ERP
Uwarunkowania wyboru ERP
O nas
Zespół
Informacje