IT-Matchmaker
by Euroing
MENU
Jesteś tutaj:

Prosty wybór oprogramowania

Projekty wdrażania oprogramowania są zazwyczaj dla firmy poważnym wyzwaniem: ingerują w procesy i struktury firmy. Wdrożenia informatyczne są przeprowadzane jako działanie jednorazowe na tle codziennej działalności firmy, z czym wiąże się często brak doświadczenia pracowników we wdrażaniu oprogramowania, co powoduje dla nich duże obciążenie i jest częstą przyczyną braku sukcesu wdrożeń.

Zorganizowane podejście jest po prostu koniecznością, jeśli chcemy osiągnąć pożądany efekt wdrożenia oprogramowania od samego początku. Propnowane przez nas, przemyślane i sprawdzone podejście pomaga także w znaczący sposób zapewnić bezpieczeństwo inwestycyjne.

W celu zapewnienia bezpiecznej realizacji projektu, proponujemy osiem etapów do wyboru właściwego oprogramowania, które są wynikiem naszego wieloletniego doświadczenia. Są one zaprojektowane jako przewodnik dla firm różnej wielkości i branży.

Tym samym, następujące zadania w ramach projektu ewaluacji mają zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo ryzyka inwestycyjnego:

Krok 1: Planowanie projektu
Krok 2: Wybór kierunku
 • Jasne i wiążące sformułowanie wymagań dotyczących oprogramowania i usług dostawcy oprogramowania.
 • Dogłębna analiza podaży (potencjalnych dostawców i systemów). 
 • Jasne i jednoznzczne określenie zakresu usług (oraz funkcjonalności), dostawy i warunków finansowych.
 • Zebranie informacji o rynku poprzez publikacje, wizyty na targowych lub lekturę czasopism
 • Zbadanie rynku za pomocą IT Matchmaker lub innych portali
Etap 3: Analiza procesów
Krok 4: Szablon specyfikacji
 • Określenie istniejących struktur i procesów organizacyjnych
 • Identyfikacja słabych punktów i ich przyczyny
 • Jeśli jest to konieczne, reorganizacja struktur
 • Jeśli to możliwe, należy użyć odpowiednich modeli referencyjnych i narzędzi.
 • Określanie specyficznych wymagań firmy dotyczących oprogramowania (funkcjonalne, technologiczne, itp.)
 • Ustalenie wymogów technicznych, które będą stanowiły później również podstawę do zawarcia umowy z dostawcą.
 • Jeśli to możliwe, użycie szablonów specyfikacji
Krok 5: Badania rynku
Krok 6: Preselekcja
 • Określenie rozwiązań, które najlepiej odpowiadają wymaganiom za pomocą rozwiązań implementowanych standardowo, a w drugiej kolejności poprzez modyfikacje i produktu partnerskiew - profile w IT Matchmaker.
 • Zawężenie liczby potencjalnych dostawców do 8-15 rozwiązań
 • Uzyskanie kosztorysów na podstawie określonych kryteriów (technologicznych, technicznych, użytkownych i funkcjonalnych)
 • Analiza kosztorysów, na przykład za pomocą IT Matchmaker
 • Porównwnie odpowiednich referencji dostawców oprogramowania
 • Zawężenie kręgu dostawców do 2-3 rozwiązań
Krok 7: Ostateczny wybór
Krok 8: Negocjowanie umowy
 • Utworzenie dedykowanego planu ewaluacji uwzględniającego potrzeby biznesowe firmy
 • Przeprowadzenie warsztatów/testów (1-lub 2-dniowe) na podstawie opracowanego planu ewaluacji
 • Ocena wyników badań systemowych, podjęcie decyzji dotyczącej wyboru najlepszych kandydatów
 • Uszczegółowienie specyfikacji na podstawie założeń, testów oraz istniejących ustaleń (w tym interfejsów i protokołów)
 • Przygotowanie szczegółowego planu wdrożenia i szkoleń
 • Sprawdzenie umowy pod kątem zabezpieczeń prawnych (zapewnienie wieloletniego bezpieczeństwa inwestycji)
IT-Matchmaking
Wybór oprogramowania dla firm
Szablony specyfikacji
Szybki i profesjonalny wybór oprogramowania
Usługi
Zostań użytkownikiem
Cennik i regulamin
Promowanie oprogramowania
Do pobrania
Wybór systemu ERP
Etapy wyboru ERP
Sposoby wyboru ERP
Uwarunkowania wyboru ERP
O nas
Zespół
Informacje