IT-Matchmaker
by Euroing
MENU
Jesteś tutaj:
Wróć

Profil Wyszukiwania: 1. Kategoria oprogramowania

205 rozwiązań odpowiadających Twojemu profilowi
Typ poszukiwanego oprogramowania
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
Zintegrowany system ERP / PPC dla przedsiębiorstw przemysłowych (produkcja jednostkowa)
Zintegrowany system ERP / PPC dla przedsiębiorstw przemysłowych (produkacja procesowa)
Zintegrowany system ERP dla firm handlowych
Zintegrowany system ERP dla firm usługowych
Business Intelligence (BI) i Kontroling
Narzędzia do obsługi Business Intelligence
Raportowanie
Panel sterowania
Analizy
Planowanie
Konsolidacja
Data Warehouse
Zarządzanie ryzykiem i zgodnościami
Relacyjny system bazodanowy
Wielowymiarowy system bazodanowy
Zarządzanie treścią korporacyjną (ECM)
Zintegrowane zarządzanie treścią korporacyjną (ECM)
Przechwytywanie/Zarządzanie informacjami wejściowymi
Zarządzanie tworzeniem treści webowych
Zarządzanie dokumentami
Zarządzanie kontraktami
Automatyzacja fakturowania
Zarządzanie e-mail
Zarządzanie wiedzą
Praca grupowa, współpraca
Społeczność biznesowa
Archiwizacja
Dystrybucja/Zarządzanie informacjami wychodzącymi
Podpis elektroniczny
Konwersja dokumentów
Rozwiązania do wyszukiwania informacji
Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
Rozliczenia finansowe, obsługa księgowa
Obsługa płatności
Rozliczanie aktywów
Kontroling, Koszty
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Kadry i płace
Zarządzanie aplikantami (rekrutacja)
Rozliczanie kosztów podróży
Zarządzanie czasem pracy pracowników
Marketing i sprzedaż
Zintegrowane zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
Planowanie sprzedaży i kontrola
Automatyzacja działań marketingowych
E-commerce, system sklepowy
Konfigurator produktów / wariantów
Zarządzanie informacjami o produkcie (PIM)
Elektroniczny punkt sprzedaży
Przetwarzanie zamówień
Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie doświadczeniami klientów (CXM / CEM)
CRM społecznościowy
Mobilny CRM
Analizy
Zarządzanie zdarzeniami / szkoleniami
Centra telefoniczne
Zarządzanie produktami
Zarządzanie cyklem życia produktów (PLM)
Zarządzanie danymi produktów (PDM)
Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
System laboratoryjny
Dokumentacja techniczna
Projektowanie zmian produkcji
Planowanie, zarządzanie
Zarządzanie projektami
Planowanie i kontrola produkcji (PPC)
Planowanie kadr
Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)
Zarządzanie i optymalizacja aktywów
Zakupy, magazynowanie, logistyka
Kontrola magazynu
Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM)
E-zamówienia
Zarządzanie magazynem (WMS)
Kontrola automatycznych technologii magazynowych
Gospodarka materiałami niebezpiecznymi
Zarządzanie rozmieszczeniem
Optymalizacjai zarządzanie transportem (TOM)
Oprogramowanie spedycyjne
Zarządzanie flotą pojazdów
Planowanie trasy
Zarządzanie mobilne (telematyka, nawigacja)
Obsługa celna
Elektroniczna wymiana danych (EDI)
Eksploatacja i produkcja
System sterowania produkcją (MES)
Pozyskiwanie danych produkcyjnych
Pozyskiwanie danych z maszyn
Zarządzania jakością
Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS)
Automatyczna identyfikacja (Auto-ID)
Obsługa, utrzymanie, IT
Utrzymanie
Zarządzania usługami i obsługa posprzedażna
Zarządzanie budynkami
Zarządzania usługami informatycznymi
Help Desk
Procesy biznesowe / Zarządzanie workflow
Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) / workflow
Planowanie i modelowanie procesów
Dokumentowanie procesów
Silnik zarządzający przepływem prac
Monitorowanie i analiza procesów
Zarządzanie danymi
Integracja danych
Zarządzanie jakością danych
Master Data Management (MDM)
Oprogramowanie zarządzające infrastrukturą
Systemy operacyjne
Bazy danych
Oprogramowanie do wirtualizacji
Portale
Oprogramowanie pośredniczące, Integracja (EAI)
Oprogramowanie zarządzające bezpieczeństwem
Środowisko deweloperskie, platforma deweloperska
Wymiana wiadomości (Unified messaging)
Integracja technologii telefonicznej i komputerowej (CTI)
Telefonia internetowa
Połęczania konferencyjne
Wideokonferencje
Profil wyszukiwania
Wróć
IT-Matchmaking
Wybór oprogramowania dla firm
Szablony specyfikacji
Szybki i profesjonalny wybór oprogramowania
Usługi
Zostań użytkownikiem
Cennik i regulamin
Promowanie oprogramowania
Do pobrania
Wybór systemu ERP
Etapy wyboru ERP
Sposoby wyboru ERP
Uwarunkowania wyboru ERP
O nas
Zespół
Informacje